Tanggal: 9 Agustus Tahun : 2018
Klien :  Public
Jasa : Training
Nama Proyek: Public Training; Ice Breaking Training
Jumlah Peserta: 8 orang
Tempat Kegiatan: Amaris Hotel, Pancoran

Tanya Tentang Ice Breaking
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide