Tanggal: 27 – 28 Bulan: Maret Tahun : 2018
Klien :  Public Training
Jasa : Training
Nama Proyek: How to manage a training
Jumlah Peserta: 10 orang
Tempat Kegiatan: Jakarta

Tanya tentang Public Training
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide